Διαχείριση Απορριμμάτων


Προτάσεις για το Τεχνικό Πρόγραμμα & τον Προϋπολογισμό του Δήμου μας

7/10/2018

Κύριε Δήμαρχε, Απαντώντας στην πρόσκλησή σας, θέλουμε καταρχήν να επισημάνουμε, όπως έχουμε επισημάνει και στο παρελθόν, ότι είναι περισσότερο από αναγκαίο η πρόσκληση να απευθύνεται σ’ ολόκληρη την τοπική κοινωνία, προκειμένου να αξιοποιηθεί η γνώση και η εμπειρία που διαθέτει, και να μην περιορίζεται απλώς στο ρόλο του παρατηρητή των αποφάσεων και των έργων. Δηλαδή, η διαδικασία κατάρτισης του Τεχνικού προγράμματος και του Προϋπολογισμού δεν θα έπρεπε να είναι υπόθεση μόνο της Δημοτικής Αρχής & των Διευθυντών των υπηρεσιών του δήμου μας, και επικουρικά του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά μια ευρύτερη συμμετοχική διαδικασία, στη βάση ενός προσχεδίου που θα έχει εκπονήσει και δημοσιοποιήσει η Δημοτική Αρχή. Ο σχεδιασμός για το αύριο της πόλης μας, αλλά και κάθε πόλης οφείλει να στηρίζεται στους πολίτες...


Το Δίκτυο Πολιτών για το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων

23/5/2015

22 Μαΐου 2015 Χαιρετίζουμε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη σύσταση ομάδας έργου με σκοπό την εκπόνηση Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης των Απορριμμάτων, σύμφωνα με τις οδηγίες της Περιφερειακής αρχής. Ως δημοτική παράταξη έγκαιρα είχαμε θέσει, από την προεκλογική περίοδο, τη σπουδαιότητα και την κρισιμότητα του έργου αυτού διοργανώνοντας σχετική ημερίδα και παρουσίαση της πρότασης μας για το Δήμο μας και εκδίδοντας φύλλο της εφημερίδας μας αφιερωμένο μόνο στο θέμα αυτό*. Η κατάσταση στην Αττική είναι λίγο πολύ γνωστή σε όλους : ·         ανεξέλεγκτη διάθεση των απορριμμάτων – είτε αστικών, είτε βιομηχανικών -, που συντελεί σε υγειονομική και περιβαλλοντική καταστροφή, ·         υψηλά πρόστιμα από την Ε.Ε. για τη μη συμμόρφωση με τις κοινοτικές...


“Ο νέος Κώδικας Αυτοδιοίκησης στην υπηρεσία των «εθνικών» μεγαλοεργολάβων”

12/7/2014

Τις τελευταίες ημέρες το Υπουργείο Εσωτερικών (ΥΠ.ΕΣ.) προώθησε στην Βουλή το Σχέδιο του Νέου Ενιαίου Κώδικα της Αυτοδιοίκησης, στην θέση του υφιστάμενου Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006). Με το Σχέδιο του Νέου Κώδικα, οι αρμοδιότητες των Δήμων για τα απορρίμματα περιορίζονται στην συλλογή και στη μεταφορά τους. Τόσο ο ισχύων κώδικας (Ν.3463/2006, άρθρο 75 - αρμοδιότητες Δήμων), όσο και ο «Καλλικράτης» (Ν.3852/2010, άρθρο 94 - πρόσθετες αρμοδιότητες Δήμων), θεωρούσαν αρμοδιότητα των Δήμων την αποκομιδή, διαχείριση, επεξεργασία, ανακύκλωση και διάθεση των απορριμμάτων. Μάλιστα, ο «Καλλικράτης» παρείχε στους Δήμους και την δυνατότητα κατασκευής και λειτουργίας σχετικών εγκαταστάσεων διαχείρισης. Συνοψίζοντας φαίνεται ότι: Η προωθούμενη αλλαγή αφαιρεί από τους Δήμους την ζωτικής σημασίας δυνατότητα εκπόνησης...


Όχι στην ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης των απορριμμάτων
Ναι στην ορθολογική και περιβαλλοντικά φιλική διαχείριση

2/2/2011

Η  κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ χειρίζεται το μεγάλο πρόβλημα  της διαχείρισης των απορριμμάτων,  όπως ακριβώς  χειρίζεται και το θέμα της οικονομίας. Όπως με την οικονομία, έτσι και με  τα απορρίμματα, για να λυθούν  τα προβλήματα που οι πολιτικές του  δημιούργησαν, παραδίδει τη διαχείρισή των απορριμμάτων  στα εργολαβικά συμφέροντα  και  υποθηκεύεται το μέλλον μας  περιβαλλοντικά και  οικονομικά. Ετσι και ο ΕΣΔΚΝΑ  με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του και όχι του Διοικητικού του Συμβουλίου, προχώρησε σε υπογραφή με την ανύπαρκτη  πλέον Κρατική Περιφέρεια  Αττικής, της εκχώρησης  ουσιαστικά της κατασκευής  των εργοστασίων  και της συνολικής  διαχείρισης  των Στερεών Αποβλήτων  σε ιδιώτες. Παράλληλα, με την έγκριση  από το ΥΠΕΚΑ των περιβαλλοντικών...