Το Δίκτυο Πολιτών για το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων

23/05/2015

22 Μαΐου 2015

Χαιρετίζουμε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη σύσταση ομάδας έργου με σκοπό την εκπόνηση Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης των Απορριμμάτων, σύμφωνα με τις οδηγίες της Περιφερειακής αρχής.

Ως δημοτική παράταξη έγκαιρα είχαμε θέσει, από την προεκλογική περίοδο, τη σπουδαιότητα και την κρισιμότητα του έργου αυτού διοργανώνοντας σχετική ημερίδα και παρουσίαση της πρότασης μας για το Δήμο μας και εκδίδοντας φύλλο της εφημερίδας μας αφιερωμένο μόνο στο θέμα αυτό*.

Η κατάσταση στην Αττική είναι λίγο πολύ γνωστή σε όλους :

·         ανεξέλεγκτη διάθεση των απορριμμάτων – είτε αστικών, είτε βιομηχανικών -, που συντελεί σε υγειονομική και περιβαλλοντική καταστροφή,

·         υψηλά πρόστιμα από την Ε.Ε. για τη μη συμμόρφωση με τις κοινοτικές οδηγίες,

·         επιβάρυνση των πολιτών με συνεχώς αυξανόμενα δημοτικά τέλη, και

·         η ανακύκλωση σε απαράδεκτα χαμηλό ποσοστό, που σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία για τον προηγούμενο έτος κυμάνθηκε στο 2,5%, οδηγήθηκαν δε για ταφή πάνω από το 83% των σκουπιδιών.

Ένα Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων θα δώσει τη δυνατότητα διαλογής του μεγαλύτερου μέρους των ανακτήσιμων υλικών στην πηγή, δηλαδή στα όρια του Δήμου μας, συμβάλλοντας έτσι

·         στη δημιουργία θέσεων εργασίας,

·         στη μείωση της ποσότητας των μεταφερόμενων εκτος δήμου σκουπιδιών,

·         στον έλεγχο των αποφάσεων σχετικά με τα κόστη-δημοτικά τέλη, τα οφέλη-τέλος ανακύκλωσης, και τους χρηματοδοτικούς πόρους- ΕΣΠΑ, πράσινο ταμείο, κλπ.

και κυρίως τη διαχείρισή τους με ορθολογικά και διαφανή κριτήρια από δημόσιο φορέα, τον Δήμο μας.

Ιδιαίτερη σημασία έχει να συνειδητοποιήσουμε οτι τα σκουπίδια είναι δικά μας, δεν θα πάνε στην αυλή κάποιου άλλου και ο,τι το όφελος ή η επιβάρυνση από τον τρόπο που τα διαχειριζόμαστε μας αφορά.

Δηλώνουμε ότι ο Δήμος θα μας βρει θερμούς συμπαραστάτες στο έργο αυτό και καλούμε όλους τους συμπολίτες μας να συμβάλλουν ενεργά και ουσιαστικά.

*βλέπε τη θέση του Δικτύου Πολιτών (αρχείο εφημερίδας pdf)

Προσωρινό Συντονιστικό ΔΠΧΠ