Ζωοφιλική Ομάδα


Διακήρυξη της Ζωοφιλικής Ομάδας του Δικτύου Πολιτών Χολαργού – Παπάγου

5/9/2010

«Το επίπεδο πολιτισμού ενός λαού φαίνεται από τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται στα ζώα»  Η Ζωοφιλική Ομάδα του ΔΠΧΠ αποτελείται από πολίτες που πιστεύουν στη συνύπαρξη του ανθρώπου με τα άλλα όντα μέσα στη φύση. Είμαστε ενάντιοι σε κάθε μορφή καταστροφής και εκμετάλλευσης του πλανήτη, που είναι το κοινό μας σπίτι.  Ειδικότερα, τα αδέσποτα ζώα, ζώντας στην πόλη, υποφέρουν από τη συμπεριφορά του ανθρώπου. Γι’ αυτό, επικεντρώνουμε την προσοχή μας σε αυτή τη «μάστιγα» των αστικών περιοχών, βασιζόμενοι στη χάρτα των δικαιωμάτων των ζώων. Αποδεχόμαστε ότι «όλα τα ζώα (και οι άνθρωποι) γεννιούνται με ίσα δικαιώματα στη ζωή και τη δυνατότητα ύπαρξης» (άρθρο 1).  Από την ίδρυση του ΔΠΧΠ (πριν από έξι χρόνια) όλοι μας στη Ζωοφιλική Ομάδα αγωνιστήκαμε για τα δικαιώματα των αδέσποτων, βρίσκοντας...