Η πόλη μας


Ένας νέος τόπος συνάντησης στο δήμο μας

6/10/2023

Η Πόλη, το κέντρο της & το ιστορικό της πρότασης Η έννοια της πόλης ξεκινάει από την αρχαιότητα. Ο Αριστοτέλης όρισε την πόλη ως την πιο ανεπτυγμένη μορφή κοινωνικής συνεύρεσης, η οποία στοχεύει στο ανώτερο αγαθό όλων των κοινωνιών, δηλαδή, στην ευδαιμονία της πλειονότητας των πολιτών. Οι κοινωνικοί συσχετισμοί, οι πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις διαμόρφωσαν διαχρονικά και σταδιακά το χώρο της κάθε πόλης, το τι σηματοδοτούσε ο χώρος και το μέρος σε κάθε πόλη και την εκάστοτε δυναμική εξέλιξής της. Οι δημόσιοι χώροι αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της καθημερινότητάς μας. Είναι αδιαμφισβήτητα κοινωνικοί χώροι, σημεία αναφοράς και συνάντησης, χώροι πολιτισμού και κοινωνικής όσμωσης καθώς επίσης και τοπόσημα για κάθε πόλη.   Οι πλατείες, τα πάρκα, τα δημόσια κτήρια, τα γήπεδα, οι πεζόδρομοι...


Προτάσεις για το Τεχνικό Πρόγραμμα & τον Προϋπολογισμό του Δήμου μας

7/10/2018

Κύριε Δήμαρχε, Απαντώντας στην πρόσκλησή σας, θέλουμε καταρχήν να επισημάνουμε, όπως έχουμε επισημάνει και στο παρελθόν, ότι είναι περισσότερο από αναγκαίο η πρόσκληση να απευθύνεται σ’ ολόκληρη την τοπική κοινωνία, προκειμένου να αξιοποιηθεί η γνώση και η εμπειρία που διαθέτει, και να μην περιορίζεται απλώς στο ρόλο του παρατηρητή των αποφάσεων και των έργων. Δηλαδή, η διαδικασία κατάρτισης του Τεχνικού προγράμματος και του Προϋπολογισμού δεν θα έπρεπε να είναι υπόθεση μόνο της Δημοτικής Αρχής & των Διευθυντών των υπηρεσιών του δήμου μας, και επικουρικά του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά μια ευρύτερη συμμετοχική διαδικασία, στη βάση ενός προσχεδίου που θα έχει εκπονήσει και δημοσιοποιήσει η Δημοτική Αρχή. Ο σχεδιασμός για το αύριο της πόλης μας, αλλά και κάθε πόλης οφείλει να στηρίζεται στους πολίτες...


Οι απαντήσεις του «Δικτύου» στο ερωτηματολόγιο της ομάδας «Ποδηλάτες Παπάγου-Χολαργού»

12/5/2014

Εισαγωγικά – Διευκρινιστικά Πριν προχωρήσουμε στις απαντήσεις του ερωτηματολογίου, θεωρούμε αναγκαίο να ορισθεί και να ληφθεί υπόψη το γενικό πλαίσιο θεώρησης εντός του οποίου επιχειρείται να περιγραφούν. Πρέπει να αναγνωρίσουμε το γεγονός ότι οι σύγχρονες πόλεις δεν φτιάχτηκαν με κύριο γνώμονα τις ανθρώπινες ανάγκες. Ακολούθησαν συγκεκριμένες απαιτήσεις που υπαγόρευε και συνεχίζει να υπαγορεύει η «οικονομία της αγοράς» ως κυρίαρχο πολιτικό και κοινωνικό σύστημα. Η «αναπτυξιολαγνεία» επικράτησε σε βάρος της δημοκρατίας στην πολιτική, κοινωνική, πολιτιστική και οικολογική της διάσταση. Το περιβάλλον επιβαρύνεται και επηρεάζεται τόσο από οχλήσεις μεγάλης κλίμακας όπως οι βιομηχανίες, όσο και από τις καθημερινές δραστηριότητες και επιλογές των πολιτών. Ένας συνολικός...


Τι Πόλη θέλουμε;

24/10/2012

Δίνουμε σήμερα στη δημοσιότητα τις προτάσεις που καταθέσαμε για το Τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου μας, ανταποκρινόμενοι στην πρόσκληση του Δημάρχου προς τις Δημοτικές παρατάξεις, αλλά και στο ερώτημα που εμείς θέτουμε. Εμείς όμως καλούμε όλους τους κατοίκους, τις συλλογικότητες και τους φορείς της πόλης μας, να καταθέσουν τις δικές τους προτάσεις και ιδέες, είτε στο Δημοτικό Συμβούλιο, είτε στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, είτε στη Λαϊκή Συνέλευση, είτε στα τοπικά ΜΜΕ, είτε σε όλα μαζί τα προηγούμενα. Στόχος μας είναι να αναπτυχθεί δημόσια η συζήτηση και η συμμετοχή σε όλα όσα μας αφορούν. Ξεκινάμε με το βασικό ερώτημα «Τι Πόλη θέλουμε;» και όσα απορρέουν ή συνδέονται με αυτό. Όσες και όσοι θέλουν, μπορούν να μας στείλουν τις προτάσεις τους ή τις απόψεις τους, στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο : info (α) dipoxo ....


Προτάσεις για το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2013

15/10/2012

Κύριε Δήμαρχε, Απαντώντας στην πρόσκλησή σας, θέλουμε καταρχήν, να επισημάνουμε ότι είναι μια θετική ενέργεια από την πλευρά  της Δημοτικής Αρχής. Θεωρούμε όμως, όπως έχουμε δηλώσει και στο παρελθόν, ότι είναι περισσότερο από αναγκαίο η πρόσκληση να απευθύνεται σ’ ολόκληρη την τοπική κοινωνία, προκειμένου να αξιοποιηθεί η γνώση και η εμπειρία που διαθέτει. Η κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος οφείλει να διέπεται από κάποια λογική που να απαντά στο ερώτημα «Τι πόλη θέλουμε;» και να δίνει λύσεις στις ανάγκες και στα προβλήματα που υπάρχουν ή θα προκύψουν. Στη σύγχρονη πόλη που οι πολίτες ασφυκτιούν, χρειάζεται να δώσουμε λύσεις για : την ικανοποίηση της ανάγκης αναψυχής και κοινωνικής επαφής των πολιτών, με τη δημιουργία νέων ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων την υλοποίηση έργων και προτάσεων που να...