Εθελοντισμός


Για την Εθελοντική Δασοπροστασία Παπάγου - Χολαργού (ΔΑΠΑΧΟ)

5/8/2014

H ανακοίνωση των τεσσάρων (4) Δημοτικών παρατάξεων για την ΔΑΠΑΧΟ (δημοσιεύτηκε στον τοπικό τύπο στις 28/7), ανακοίνωση που μας ζητήθηκε να συνυπογράψουμε αλλά δεν το κάναμε, μας υποχρεώνει ως Δίκτυο Πολιτών Χολαργού-Παπάγου να επισημάνουμε τα ακόλουθα: 1. Αρκετά μέλη μας συμμετέχουν ως εθελοντές στην ΔΑΠΑΧΟ και συνεπώς έχουμε ιδίαν αντίληψη και γνώση της λειτουργίας της ομάδας. 2. Στις 25/07/2012, ως Δημοτικό Συμβούλιο (απόφαση 170/2012) συμφωνήσαμε ομόφωνα «ότι η παραμικρή προσπάθεια μικροπολιτικής εκμετάλλευσης των οποιωνδήποτε προβλημάτων των εθελοντών δε συμβάλλει στην προστασία του Υμηττού και στο πνεύμα που πρέπει να διέπει τον εθελοντισμό και τους εθελοντές». 3. Συμφωνήσαμε επίσης ομόφωνα  «…η Δημοτική Αρχή να επανεξετάσει, σε συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΟΠΑΠ, το όλο πλέγμα συντονισμού...