Ανακοίνωση για την κεραία κινητής τηλεφωνίας της Vodafone στην οδό Κω 12 στο Χολαργό

07/07/2009

Το Δίκτυο Πολιτών Χολαργού συμπαρίσταται στο συμπολίτη μας Παναγιώτη Σιδεράκη και συμπαρατάσσεται στον αγώνα του για καθαίρεση της κεραίας που εγκατέστησε παράνομα η εταιρεία VODAFONE, στο κτίριο της οδού Κω 12 στο Χολαργό.

Σύντομο ιστορικό

Το έτος 1998 η εταιρεία VODAFONE κατέθεσε αίτηση για άδεια εγκατάστασης σταθμού βάσης (κεραίας) κινητής τηλεφωνίας στο κτίριο της οδού Κω 12 στο Χολαργό.

Για το κτίριο της οδού Κω 12, έχουν συνταχθεί 3 εκθέσεις αυτοψίας (27/04/99, 30/04/07 και 12/11/07) από τις οποίες προκύπτουν ουσιώδεις πολεοδομικές παραβάσεις και επομένως δεν ήταν δυνατόν να χορηγηθεί έγκριση εγκατάστασης της κεραίας.

Παρ? όλα αυτά εδόθη (άγνωστο πως) άδεια εγκατάστασης της κεραίας και εξακολουθούν να δίνονται προθεσμίες «συμμόρφωσης» της εταιρείας με όσα προβλέπει ο νόμος, χωρίς αποτέλεσμα. Γιατί βεβαίως οι πολεοδομικές παραβάσεις δεν γίνεται να αρθούν, και συνεπώς δεν υπάρχει περίπτωση «συμμόρφωσης».

Σημειωτέον πως η κεραία απέχει απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από το Σχολικό συγκρότημα του Άνω Χολαργού και οι προβλέψεις του Νόμου είναι αυστηρότερες. Περιέργως όμως, έχει αφαιρεθεί από το συγκεκριμένο σχολικό συγκρότημα ο μετρητής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.

Στις 09/06/08 έγινε νέα αυτοψία και διαπιστώθηκε πως δεν υπάρχει ταύτιση των εγκεκριμένων σχεδίων και των σχεδίων που κατέθεσε η VODAFONE για αδειοδότηση και έκρινε πάλι τις κατασκευές αυθαίρετες.

Στις 30/03/09 απορρίφθηκε η ένσταση που είχε καταθέσει η VODAFONE στην επιτροπή ενστάσεων της Πολεοδομίας Ανατ. Αττικής.

Η VODAFONE συνεχίζοντας την τακτική της να κερδίζει χρόνο και να διατηρεί την κεραία, κατέθεσε προσφυγή στο Διοικητικό Εφετείο και βάσει αυτής ζήτησε αναστολή εκτέλεσης της κατεδάφισης της κεραίας.

Από τα παραπάνω φαίνονται :

•    τα κενά και οι αδυναμίες τόσο του νομικού πλαισίου που διέπει το καθεστώς εγκατάστασης και λειτουργίας των κεραιών, όσο και οι ανεπάρκειες;;; των αρμοδίων υπηρεσιών

•    Η ασυδοσία και η αδίστακτη πρακτική των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας.

•    Η ανυπαρξία ουσιαστικής προστασίας της υγείας των πολιτών.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών η έκθεση του περιβάλλοντος σε τεχνητές πηγές ΗΜΠ (ηλεκτρομαγνητικών πεδίων) αυξάνεται συστηματικά λόγω της όλο και μεγαλύτερης ζήτησης ηλεκτρισμού, της ολοένα και μεγαλύτερης διάδοσης των ασύρματων τεχνολογιών καθώς και των μεταβολών που έχουν επέλθει ως προς την κοινωνική οργάνωση, με αποτέλεσμα σήμερα κάθε πολίτης να εκτίθεται σε ένα σύνθετο μείγμα ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων διαφόρων συχνοτήτων, τόσο στο οικιακό όσο και στο εργασιακό του περιβάλλον.

Πρόσφατες τοποθετήσεις Ελλήνων πανεπιστημιακών – όπως στην ημερίδα «Άνθρωπος και Κινητή Τηλεφωνία» -, επισήμαναν ότι ο εγκέφαλος των παιδιών απορροφά μέχρι και το 80% της ακτινοβολίας που δέχεται από το κινητό τηλέφωνο.

Η αβεβαιότητα για την επικινδυνότητα της εν λόγω ακτινοβολίας δημιουργεί τεκμήριο υπέρ της υγείας και του περιβάλλοντος με βάση την αρχή της «προφύλαξης» και «της βέλτιστης διαθέσιμης τεχνολογίας» (σύμφωνα με την οποία επιβάλλεται για την προστασία της υγείας των πολιτών να μην βρίσκονται οι κεραίες κοντά σε κατοικίες και να χρησιμοποιούνται κεραίες ευαίσθητες μεγάλης λήψης.

Εγείρονται λοιπόν πάρα πολλά ερωτήματα και ακόμη περισσότερα αν διαβάσουμε μερικά αποσπάσματα από την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (23/02/2009) «σχετικά με τα προβλήματα υγείας που σχετίζονται με τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία» :

•    Σημειώνει με θλίψη τη συστηματική αναβολή, από το 2006 και μετά, της δημοσίευσης των συμπερασμάτων της διεθνούς επιδημιολογικής μελέτης INTERPHONE, στόχος της οποίας είναι να διερευνηθεί κατά πόσον υπάρχει σύνδεση μεταξύ της χρήσης κινητού τηλεφώνου και ορισμένων τύπων καρκίνου, ειδικότερα δε εγκεφαλικών όγκων, καθώς και όγκων του ακουστικού νεύρου και της παρωτίδας.

•    Η ΠΟΥ (Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας) φαίνεται να επιθυμεί να χρονοτριβήσει και μας δίνει ραντεβού το 2015 προκειμένου να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση του αντίκτυπου των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στον άνθρωπο!

•    Εκφράζει την έντονη ανησυχία του για το γεγονός ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες τείνουν να εξαιρούν την κάλυψη έναντι κινδύνων που σχετίζονται με ΗΜΠ από τα ασφαλιστήρια αστικής ευθύνης, γεγονός που σημαίνει στην πράξη ότι οι ευρωπαϊκές ασφαλιστικές εταιρείες εφαρμόζουν ήδη μια δική τους εκδοχή της αρχής της προφύλαξης.

(γεγονός που σημαίνει ότι στην πράξη οι ευρωπαϊκές ασφαλιστικές εταιρείες έχουν ήδη αναγνωρίσει τον κίνδυνο και αποφεύγουν να επωμιστούν το οικονομικό ρίσκο).

Η ειδική έκθεση του Ευρωβαρομέτρου σχετικά με τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (αριθ. 272α του Ιουνίου του 2007) αποκαλύπτει ότι η πλειονότητα του πολιτών θεωρεί ότι δεν ενημερώνεται επαρκώς από τις δημόσιες αρχές για τα μέτρα προστασίας από τα ΗΜΠ.

Η έκθεση αποτελεί κόλαφο για τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας και την προπαγάνδα τους. Το σημαντικό είναι ότι με αυτή την απόφαση ενισχύονται τα επιχειρήματα των πολιτών που αντιδρούν στην ασυδοσία εγκατάστασης των κεραιών κινητής τηλεφωνίας σε κατοικημένες περιοχές.

Το Δίκτυο Πολιτών Χολαργού καλεί τους Xολαργιώτες, όλοι μαζί να στηρίξουμε τον αγώνα του συμπολίτη μας, να συνυπογράψουμε το ψήφισμα διαμαρτυρίας και να παραστούμε στο Δικαστήριο την ημέρα της εκδίκασης της υπόθεσης.

Το ψήφισμα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δικτύου Πολιτών.

 Για την ημερομηνία εκδίκασης θα επανέλθουμε με νέα ανακοίνωση.