Οι κατασκευές στο ακίνητο που στεγαζόταν η «Λέσχη Ενώσεως Απόστρατων Αξιωματικών Στρατού» & το «κρέας…» που βαφτίστηκε πέργκολα…

22/04/2022

Λόγω των ημερών, τα όσα επιχειρούνται στο ακίνητο που στεγαζόταν η «Λέσχη Ενώσεως Απόστρατων Αξιωματικών Στρατού» μας θύμισαν ένα γνωστό μύθο του Μεσαίωνα. Σύμφωνα με το μύθο, οι καλόγεροι του Μεσαίωνα για να ξεφεύγουν από τους κανόνες και τις στερήσεις της νηστείας της Σαρακοστής (καθιερώθηκε τον 4ο αιώνα) βάφτιζαν το κρέας ψάρι και έτρωγαν με ήσυχη συνείδηση.
 
Στην παρούσα περίπτωση οι «καλόγεροι», προκειμένου να εξαγνίσουν τις «αμαρτωλές» εξωτερικές κατασκευές επέκτασης του υφιστάμενου κτίσματος της πρώην Λέσχης, που καταγγείλανε οι κάτοικοι στην Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ) Αγίας Παρασκευής – αυτές που τώρα πλέον ερευνώνται – τις βάφτισαν εκ των υστέρων «πέργκολα».

Συνεχίζοντας τη διερεύνηση του θέματος εκθέτουμε αναλυτικά τα σχετικά ζητήματα :

Την επόμενη μέρα της ανακοίνωσης που βγάλαμε στις 14/04/2022, η Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ) Αγίας Παρασκευής, χωρίς να πραγματοποιήσει έλεγχο / αυτοψία στο ανωτέρω ακίνητο παρά την έγγραφη καταγγελία των κατοίκων («αδυνατούσε»), χορήγησε νέα έγκριση με Α/Α Πράξης : 393992 (επισυνάπτεται).

Στην περιγραφή του έργου στη νέα Πράξη αναφέρεται:

«Αναθεώρηση της με αρ. πράξης 352854 Έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας για κατασκευή πέργκολας και επιπρόσθετες εσωτερικές διαρρυθμίσεις στον Α όροφο, οι οποίες δεν θίγουν τον φέροντα οργανισμό του κτιρίου».

Την ίδια μέρα η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας έστειλε εντολή άμεσης διακοπής των εργασιών, επιβεβαιώνοντας έτσι τη βασιμότητα της καταγγελίας των κατοίκων και όσα εκθέσαμε στην ανακοίνωσή μας για εξωτερικές κατασκευές / εργασίες που δεν προβλέπονται στην «Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας» - Α/Α Πράξης : 352854.


Σύμφωνα με το Άρθρο 2, § 60, Νόμος 4067/2012, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 100 Νόμος 4759/2020 με ισχύ την 09/12/2020 :

«Πέργκολα είναι η εξωτερική ασκεπής σταθερή κατασκευή, που προορίζεται για την αναρρίχηση των φυτών ή για την ηλιοπροστασία με την τοποθέτηση προσωρινών σκιάστρων από ύφασμα, προσωρινών σκιάστρων από καλαμωτή και κινητών στοιχείων, αποκλειομένων οποιωνδήποτε άλλων κατακόρυφων ή οριζόντιων στοιχείων πλήρωσης του φέροντα οργανισμού της κατασκευής. Κατ’ εξαίρεση ύστερα από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής επιτρέπεται η κατασκευή κατακόρυφων στοιχείων πλήρωσης του φέροντος οργανισμού της κατασκευής για λόγους ανεμοπροστασίας και μέχρι ύψους 2,00 μ., αποκλειόμενης της δημιουργίας κλειστού χώρου».

Η κατασκευή όμως που υλοποιήθηκε πρόσφατα, διαστάσεων  200  μ2 περίπου, κατ’ επέκταση του υφιστάμενου κτιρίου της τέως «Λέσχης Ενώσεως Απόστρατων Αξιωματικών Στρατού», έχει τα κάτωθι στοιχεία, χαρακτηριστικά μόνιμης κατασκευής - κτίσματος με κλειστούς χώρους :

  1. Έξι υποστυλώματα διατομής 0,50 μ x 0,50 μ, ύψους 4,5 μ (φωτό 1 & 3).
  2. Έξι δοκούς διαστάσεων 0,50 μ x 0,50 μ, μήκους 8 μ (φωτό 1) και μια δοκό μήκους 24 μ.
    Οι δοκοί αυτοί στο πίσω μέρος εδράζονται στον πρόβολο του υφιστάμενου κτηρίου της τέως Λέσχης (φωτό 1), που προφανώς θίγουν τον φέροντα οργανισμό του κτηρίου (παλαιότητας άνω των 50 ετών), που αντιβαίνει στις διατάξεις της εκδοθείσας «έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας» και εγκυμονεί κίνδυνο για τη στατική επάρκεια του υφιστάμενου κτηρίου.
  3. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις (φωτό 1) και στις δοκούς και στις κολώνες διέρχεται δίκτυο αεραγωγών κλιματισμού και δίκτυο απορροής ομβρίων.
  4. Διάστρωση νέου εξωτερικού δαπέδου από μπετόν (φωτό 2).
  5. Καθαιρέθηκε η υπάρχουσα εξωτερική πόρτα του κτηρίου (φωτό 2) και έχει κατασκευαστεί νέα εξωτερική πόρτα εισόδου στα όρια της αυθαίρετης κατασκευής (φωτό 4). Ενοποιούνται έτσι δύο χώροι και δημιουργείται έτσι νέος κατ’ επέκταση κλειστός χώρος.
  6. Εξωτερικά στοιχεία πλήρωσης στα πλαϊνά της κατασκευής και άνωθεν της νέας εξωτερικής πόρτας (φωτό 3 & φωτό 4).
  7. Έχει καθαιρεθεί μεγάλο τμήμα του υφιστάμενου εξωτερικού τοίχου (φωτό 1 & 2 χρώματος πράσινου) ούτως ώστε έχει ενοποιηθεί ο υφιστάμενος χώρος της τέως λέσχης με τον εξωτερικό χώρο, επεκτείνοντας το κτήριο κατά 200 μ2 .
 
Συμπέρασμα

Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι κατ’ επέκταση και εν επαφή με το υφιστάμενο κτήριο της τέως Λέσχης βρίσκεται σε τελικό στάδιο κατασκευής νέο κτίσμα με κλειστούς χώρους, που διαμορφώνεται με φέροντα οργανισμό, υποστυλώματα και δοκούς, με εξωτερικά κατακόρυφα στοιχεία πλήρωσης στα πλαϊνά, με νέα εξωτερική πόρτα εισόδου, με νέο δάπεδο κατ’ επέκταση του υφιστάμενου και με τις προαναφερθείσες νέες εγκαταστάσεις, που σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν στοιχεία προσωρινής κατασκευής, ανοιχτού χώρου ή πέργκολας (η πέργκολα, όπως ήδη αναφέραμε, προορίζεται για αναρρίχηση φυτών ή ηλιοπροστασία και με στοιχεία πλήρωσης κατ’ εξαίρεση μέχρι 2 μέτρα, ενώ στην προκειμένη περίπτωση φτάνουν τα 4,5 μέτρα).

Οι απαιτούμενες ενέργειες

Δεδομένου ότι το υπόψη ακίνητο δεν είναι μία απλή κατοικία αλλά ένα Δημόσιο ακίνητο, και έχει ιδιαίτερη σημασία το μήνυμα που θα περάσει στην κοινωνία μας, η υλοποιηθείσα κατασκευή όπως την περιγράψαμε πρέπει να καθαιρεθεί ή να επιβληθεί το αναλογούν πρόστιμο αυθαίρετου κτίσματος και πρόστιμο διατήρησης. Το επιβαλλόμενο πρόστιμο έχει ως αφετηρία υπολογισμού την τιμή ζώνης 2.200 ευρώ/μ2 και σε καμία περίπτωση της πέργκολας ή μεμονωμένων δομικών στοιχείων με αναλυτικό προϋπολογισμό.

Επιβάλλεται να ενημερωθεί το Μετοχικό Ταμείο Στρατού, να μας χορηγήσει αντίγραφο του πρακτικού του διαγωνισμού, να ερωτηθεί και να μας ενημερώσει αν τηρήθηκαν οι διαδικασίες και όσα προβλέπονται στους όρους της προκήρυξης και της σύμβασης.

Δηλαδή :
- Αν του έχουν κοινοποιηθεί οι μελέτες των εργασιών που έχουν εκτελεστεί ή εκτελούνται
- Αν το Διοικητικό Συμβούλιο του έχει εγκρίνει τις μελέτες και τις εργασίες που εκτελούνται
- Αν του έχουν κοινοποιηθεί οι σχετικές άδειες από τις αρμόδιες υπηρεσίε
ς

Τέλος αν, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης, πρόκειται να κηρύξει τον Μισθωτή ως έκπτωτο και λύσει τη μίσθωση.

Επιβάλλεται να ενημερωθεί, να ερωτηθεί και να πάρει δημόσια θέση για όλα τα ζητήματα η «Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού».

Επιβάλλεται να ζητήσει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας από την ΥΔΟΜ Αγίας Παρασκευής όλα τα έγγραφα βάσει των οποίων χορηγήθηκε η αρχική «Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας» - Α/Α Πράξης : 352854 καθώς και η Αναθεώρησή της με Α/Α Πράξης : 393992.


22/04/2022

Η Συντονιστική Επιτροπή
 
του Δικτύου Πολιτών Χολαργού-Παπάγου

Κατεβάστε την ανακοίνωση σε PDF