Τεύχος 12ο / 2023: Δωρεάν πόσιμο νερό σε κοινόχρηστες βρύσες και σε κάθε τραπέζι εστίασης

01/09/2023

Στην 12η/2023 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης μας προτείναμε να εφαρμοστεί η υφιστάμενη νομοθεσία για δημόσιες κοινόχρηστες βρύσες για δωρεάν πόσιμο νερό στους πολίτες και προώθηση της διάθεσης δωρεάν πόσιμου νερού σε κάθε τραπέζι εστίασης (καφέ, μπαρ, εστιατόρια), για να μειώσουμε την «πλαστική ρύπανση», για να προστατεύσουμε την υγεία μας και το περιβάλλον.

Αυτά δηλαδή που προβλέπουν και οι Ευρωπαϊκές Οδηγίες (ΕΕ) 2019/904 και (ΕΕ) 2020/2184 για να αντιμετωπίσουν το ζήτημα των θαλάσσιων πλαστικών απορριμμάτων, με τα 10 πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης στις παραλίες της Ευρώπης.

Αυτά δηλαδή που προβλέπει και ο Νόμος 4736/2020 (ΦΕΚ Α 200/20.10.2020) στο άρθρο 4 παράγραφος 10: Για τον σκοπό της μείωσης της κατανάλωσης των πλαστικών προϊόντων μιας χρήσης του Μέρους ΣΤ΄ του Παραρτήματος Ι, από την 1η Ιουλίου 2021, οι Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού, οι οποίοι διαθέτουν δίκτυο πόσιμου νερού, υποχρεούνται να διαθέτουν κοινόχρηστες βρύσες προς δωρεάν διάθεση πόσιμου νερού σε δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις και σε δημοτικές παιδικές χαρές, παρέχοντας κατάλληλη σήμανση στο κοινό που ενθαρρύνει τη χρήση επαναχρησιμοποιούμενων δοχείων νερού, καθώς και να επεκτείνουν το δίκτυο με κοινόχρηστες βρύσες προς δωρεάν διάθεση πόσιμου νερού σε κοινόχρηστους χώρους συνάθροισης κοινού εντός των ορίων της αρμοδιότητάς τους)
και η ΚΥΑ Αριθμ. Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829/2023 (ΦΕΚ Β 3525/25.05.2023) στο άρθρο 16 (προώθηση της παροχής δωρεάν νερού ανθρώπινης κατανάλωσης για τους πελάτες σε εστιατόρια, καντίνες και υπηρεσίες τροφοδοσίας), που εναρμονίζουν την εθνική νομοθεσία προς τις διατάξεις των Ευρωπαϊκών Οδηγιών.

Σχεδόν δύο χρόνια μετά, ελάχιστα έχουν γίνει από την πλευρά των δημοτικών αρχών για τη δημιουργία δημόσιων βρυσών.

Η ραγδαία διάδοση χρήσης των πλαστικών σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις της κουλτούρας που επικρατεί σήμερα (το να πετάμε τα πλαστικά μετά την πρώτη τους χρήση), έχουν μετατρέψει τους ωκεανούς και τις θάλασσες σε χαβούζες πλαστικών και σύμφωνα με υπολογισμούς έως το 2050 οι θάλασσες θα περιέχουν περισσότερα πλαστικά απόβλητα απ’ ό,τι ψάρια. Ο ωκεανός αναμένεται να περιέχει 1 τόνο πλαστικού για κάθε 3 τόνους ψαριών έως το 2025 και έως το 2050 περισσότερο πλαστικό από τα ψάρια (σε βάρος). Οι άνθρωποι τρώνε πλαστικό μέσω της διατροφικής αλυσίδας, ωστόσο παραμένει άγνωστο το πώς αυτό επηρεάζει την υγεία τους.

Οι χώρες που ρίχνουν τα περισσότερα πλαστικά στη Μεσόγειο είναι η Τουρκία με 144 τόνους/ημέρα, η Ισπανία με 126 τόνους/ημέρα, η Ιταλία με 90 τόνους/ημέρα, η Αίγυπτος με 77 τόνους/ημέρα, η Γαλλία με 66 τόνους/ημέρα, η Αλγερία με 47 τόνους/ημέρα και η Ελλάδα (στην ίδια θέση με το Ισραήλ) με 39 τόνους/ημέρα. Η Μεσόγειος αποτελεί μόλις το 1% του όγκου των παγκόσμιων θαλασσών, αλλά συγκεντρώνει το 7% των μικροπλαστικών που παράγονται στον κόσμο, αγγίζοντας επίπεδα ρεκόρ.

Σε έρευνα του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλαγος» για τα  μικροπλαστικά στις ελληνικές θάλασσες επισημαίνεται: Πραγματοποιήθηκε ανάλυση σε περισσότερα από 1000 δείγματα ιζήματος από 167 παραλίες των ελληνικών ακτών, και δεν υπήρξε δείγμα που να μην περιέχει μικροπλαστικές ίνες. Σχεδόν το 100% των ψαριών και θαλάσσιων ασπόνδυλων περιείχαν μικροσκοπικές ίνες πλαστικού. Τα παραπάνω ευρήματα επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι τα μικροπλαστικά σωματίδια εισέρχονται στην τροφική αλυσίδα των θαλασσών μας.

Πρέπει επειγόντως να περάσουμε από την κουλτούρα μιας χρήσης, σε ένα πιο βιώσιμο, κυκλικό μέλλον, με την επαναχρησιμοποίηση και την επαναπλήρωση, εφαρμόζοντας άμεσα την υφιστάμενη Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία.

Στο Δήμο μας έχουν τοποθετηθεί «κοινόχρηστες βρύσες σε δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις και σε δημοτικές παιδικές χαρές», αλλά δεν υπάρχει «κατάλληλη σήμανση που να ενθαρρύνει τη χρήση επαναχρησιμοποιούμενων δοχείων νερού», ούτε έχει επεκταθεί το δίκτυο «με κοινόχρηστες βρύσες σε κοινόχρηστους χώρους συνάθροισης κοινού».

Το αυτονόητο θα ήταν η πρόταση μας να ψηφιστεί ομόφωνα. Δυστυχώς η Δημοτική Αρχή συντονισμένα την καταψήφισε, χωρίς να εξηγήσει το λόγο!

Το αυτονόητο θα ήταν η πρόταση και η απόρριψή της να απασχολήσει τα τοπικά μέσα «ενημέρωσης». Δυστυχώς υπηρετούν τα συμφέροντα αυτών που μεθοδικά «διαφημίζουν…».

Αν βαρέθηκες να σου «πουλάνε φύκια για μεταξωτές κορδέλες…», επικοινώνησε μαζί μας στο κιν. 6945123452 &  zikas.periklis (a) gmail . com.