Τεύχος 1ο / Οκτώβριος 2020: ΣΜΠΕ συγκάλυψης και “νομιμοποίησης” αυθαιρεσιών

01/10/2020

Ο πρώτος/βασικός στόχος του Προεδρικού Διατάγματος (Π.Δ.) προστασίας του Υμηττού του 2011, (ιστοσελίδα Υπουργείου Περιβάλλοντος, http://www.opengov.gr/minenv/?p=510&cpage=1) ήταν:  

«Αυστηροποίηση του καθεστώτος προστασίας, τόσο για τη ζώνη απολύτου προστασίας, όσο και για την περιφερειακή ζώνη, κυρίως μέσα από τη μείωση των επιτρεπόμενων χρήσεων, την αύξηση της αρτιότητας και την κατάργηση των παρεκκλίσεων».

Μετά από επτά χρόνια σκανδαλωδών καθυστερήσεων εκπόνησης του νέου Π.Δ. προστασίας του Υμηττού, η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το νέο Π.Δ. (δημοσιεύτηκε στις 16/07/2020), όχι μόνο δεν ανταποκρίνεται στον ανωτέρω στόχο, αντιθέτως κινείται σε αντίθετη κατεύθυνση, και προκειμένου να «τεκμηριώσει» το δήθεν θετικό των προτάσεών της, καταφεύγει στη «δημιουργική λογιστική» και τη «δημιουργική ασάφεια» παρουσιάζοντας συγκριτικά στοιχεία με το Π.Δ. του 1978 (πριν 42 χρόνια), και παραβλέποντας τα θετικά στοιχεία του Π.Δ. του 2011.

Η ΣΜΠΕ αποτελεί σε γενικές γραμμές μια επιδίωξη συγκάλυψης και «νομιμοποίησης» των κάθε είδους αυθαιρεσιών και παρανομιών στον Υμηττό, που προέρχονται από ιδιώτες, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΔΕΗ/ΑΔΜΗΕ, Εκκλησία κλπ., με την ανοχή όλων των κυβερνήσεων, της πλειονότητας των ΟΤΑ και των αρμόδιων υπηρεσιών.

Η εκτεταμένη «δημιουργική λογιστική» που εντοπίζεται στη ΣΜΠΕ αλλά και η «δημιουργική ασάφεια», αφενός όσον αφορά τα ειδικά χωρικά σχέδια που θα εκπονηθούν μελλοντικά – άγνωστο με ποιους όρους - και αφετέρου τους δασικούς χάρτες που δεν έχουν αναρτηθεί, καταδεικνύουν «επιχείρηση» παράκαμψης των αποφάσεων / αντιρρήσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας και σηματοδοτούν αρνητικές εξελίξεις για τον Υμηττό και τα Μητροπολιτικά Πάρκα Γουδή και Ιλισίων.

Προωθεί τις χρήσεις γεωργικής γης, συρρικνώνοντας την Α’ Ζώνη απόλυτης προστασίας (12.000 στρέμματα λιγότερα σε σχέση με το Π.Δ. του 2011), σε πλήρη αντίθεση με ότι «διαφημίζεται…».

Είναι αναγκαία λοιπόν η ριζική αναθεώρηση της ΣΜΠΕ, θεωρώντας ως ελάχιστη βάση τους στόχους που έθετε το Προεδρικό Διάταγμα του 2011.

Επειδή η Δημοτική Αρχή επέβαλε όριο στο κείμενο τις 310 λέξεις, αναλυτικό σχολιασμό της ΣΜΠΕ θα βρείτε στα facebook & ιστοσελίδα του Δικτύου Πολιτών https://www.dipoxo.gr/.