Ανοικτή επιστολή προς τις κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.)

Ένας συνασπισμός από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, συνδικάτα, δημάρχους και προοδευτικά δημοτικά σχήματα από μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις έχει κινητοποιηθεί και αντιτάσσεται σε μια αμφιλεγόμενη πρόταση οδηγίας της Ε.Ε. που προωθείται από λόμπι επιχειρήσεων και θα δημιουργήσει σημαντικά νέα εμπόδια για προοδευτικές δημοτικές πολιτικές και πρωτοβουλίες.

Η Ε.Ε. θα μπορούσε έτσι να μειώσει περαιτέρω τις δυνατότητες των δήμων και, γενικότερα, των τοπικών και περιφερειακών αρχών να λάβουν πραγματικά προοδευτικά μέτρα, μέσω μιας συμφωνίας η οποία αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο της αναθεώρησης μέρους της οδηγίας σχετικά με τις υπηρεσίες, τη λεγόμενη οδηγία Bolkestein. Οι δήμοι θα πρέπει να ενημερώνουν προκαταβολικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τυχόν νέα ρυθμιστικά μέτρα σχετικά με τις υπηρεσίες, τρεις μήνες πριν από τη λήψη της οποιασδήποτε απόφασης.

Με αυτή την ανοικτή επιστολή, οι υπογράφοντες δήμοι, οι οργανώσεις, τα δημοτικά σχήματα και τα συνδικάτα καλούν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών να απορρίψουν την πρόταση αυτή.

Την ανοικτή επιστολή υπογράφει και το «Δίκτυο Πολιτών Χολαργού – Παπάγου».