Προτάσεις για το Τεχνικό Πρόγραμμα & τον Προϋπολογισμό του Δήμου μας

Κύριε Δήμαρχε,

Απαντώντας στην πρόσκλησή σας, θέλουμε καταρχήν να επισημάνουμε, όπως έχουμε επισημάνει και στο παρελθόν, ότι είναι περισσότερο από αναγκαίο η πρόσκληση να απευθύνεται σ’ ολόκληρη την τοπική κοινωνία, προκειμένου να αξιοποιηθεί η γνώση και η εμπειρία που διαθέτει, και να μην περιορίζεται απλώς στο ρόλο του παρατηρητή των αποφάσεων και των έργων.

Δηλαδή, η διαδικασία κατάρτισης του Τεχνικού προγράμματος και του Προϋπολογισμού δεν θα έπρεπε να είναι υπόθεση μόνο της Δημοτικής Αρχής & των Διευθυντών των υπηρεσιών του δήμου μας, και επικουρικά του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά μια ευρύτερη συμμετοχική διαδικασία, στη βάση ενός προσχεδίου που θα έχει εκπονήσει και δημοσιοποιήσει η Δημοτική Αρχή. Ο σχεδιασμός για το αύριο της πόλης μας, αλλά και κάθε πόλης οφείλει να στηρίζεται στους πολίτες και τα προβλήματα να αντιμετωπίζονται από κοινού.

Θα επαναλάβουμε επίσης, ότι η κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος οφείλει να διέπεται από κάποια λογική που να απαντά στο ερώτημα «Τι πόλη θέλουμε;» και να δίνει λύσεις στις ανάγκες και στα προβλήματα που υπάρχουν ή θα προκύψουν.

Π.χ. η μέχρι σήμερα κυρίαρχη λογική στην ανάπτυξη των πόλεων έδινε την απόλυτη προτεραιότητα στο αυτοκίνητο. Η πόλη, έδινε όλο και περισσότερο χώρο στο αυτοκίνητο, προσαρμοζόταν δηλαδή στις ανάγκες του, αντί να γίνεται το αντίθετο, δηλαδή το αυτοκίνητο να προσαρμόζεται στις ανάγκες της πόλης.

Στη σύγχρονη πόλη που οι πολίτες ασφυκτιούν, χρειάζεται να δώσουμε λύσεις για :
• την ικανοποίηση της ανάγκης αναψυχής και κοινωνικής επαφής των πολιτών, με τη δημιουργία νέων ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων
• την υλοποίηση έργων και προτάσεων που να διασφαλίζουν τη βιώσιμη κινητικότητα
• την ενίσχυση, ανάπτυξη ή δημιουργία υποδομών στήριξης των ευπαθών κοινωνικών ομάδων
• την αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος
• τον περιορισμό της ρύπανσης και την προστασία του περιβάλλοντος
• την φιλοπεριβαλλοντική διαχείριση των απορριμμάτων
• την αντιμετώπιση του προβλήματος στάθμευσης

Και βέβαια παρακολουθώντας και λαμβάνοντας υπόψιν τα δεδομένα και τις εξελίξεις, όχι μόνο στο τοπικό, αλλά και σε περιφερειακό, πανελλαδικό, ευρωπαϊκό, ακόμη και διεθνές επίπεδο.

Στο δια ταύτα λοιπόν καταθέτουμε τις ακόλουθες προτάσεις:
Περισσότερα