Ψήφισμα Δημ. Συμβουλίου Παπάγου - Χολαργού για τους πλειστηριασμούς

Aπόφαση αρ. 86 / 2018 του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου - Χολαργού με το "Ψήφισμα για τους πλειστηριασμούς".
Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε κατά πλειοψηφία το ψήφισμα που είχε προτείνει / εισηγηθεί ο επικεφαλής του "Δικτύου Πολιτών" Περικλής Ζήκας.
2018.04.19 - Αποφ. Δ.Σ. 86 (Ω3Ω6ΩΞ1-1Φ9) - Ψήφισμα για τους πλειστηριασμούς