«Αγορες Χωρις Μεσαζοντες» - 1η διάθεση προϊόντων

Αλληλέγγυα δράση: Παιδεία για Όλους

Δελτίο παραγγελίας για την 4η διάθεση προϊόντων «Χωρίς Μεσάζοντες»

Δίκτυα Αλληλεγγύης - «Ενώνουμε τις δυνάμεις μας»

Κοινωνικός αγρός ζητά άνεργους και εθελοντές

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΠΑΖΑΡΙ και οχι μόνο