Κοινωνικός αγρός ζητά άνεργους και εθελοντές

Το Δίκτυο Αλληλεγγύης Χολαργού-Παπάγου, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων κοινωνικής αλληλεγγύης του, ξεκινά άμεσα τη δημιουργία κοινωνικού αγρού με σκοπό την παραγωγή κηπευτικών ευρείας κατανάλωσης τα οποία θα καλύπτουν τόσο τις διατροφικές ανάγκες των συμπολιτών μας που θα συμμετέχουν ενεργά σε αυτή την παραγωγική διαδικασία (ανταλλακτική οικονομία) όσο και τις κοινωνικές δομές που στηρίζουν όσους έχουν πληγεί περισσότερο από την οικονομική κρίση.

Πριν από την έναρξη των εργασιών στον αγρό, θα προηγηθεί συγκέντρωση των ενδιαφερομένων, ώστε οι δύο γεωπόνοι της ομάδας να έχουν τη δυνατότητα να τους ενημερώσουν σχετικά με τις καλλιέργειες και όσα προκύψουν στη συνέχεια.
 
Δηλώσεις συμμετοχής στα τηλ.: 6976902092 και 210-6540708 (Στογιάννης Βαγγέλης)