ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

22 Μαΐου 2015

Χαιρετίζουμε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη σύσταση ομάδας έργου με σκοπό την εκπόνηση Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης των Απορριμμάτων, σύμφωνα με τις οδηγίες της Περιφερειακής αρχής.

Ως δημοτική παράταξη έγκαιρα είχαμε θέσει, από την προεκλογική περίοδο, τη σπουδαιότητα και την κρισιμότητα του έργου αυτού διοργανώνοντας σχετική ημερίδα και παρουσίαση της πρότασης μας για το Δήμο μας και εκδίδοντας φύλλο της εφημερίδας μας αφιερωμένο μόνο στο θέμα αυτό.

περισσότερα