Για την Εθελοντική Δασοπροστασία Παπάγου - Χολαργού (ΔΑΠΑΧΟ)

H ανακοίνωση των τεσσάρων (4) Δημοτικών παρατάξεων για την ΔΑΠΑΧΟ (δημοσιεύτηκε στον τοπικό τύπο στις 28/7), ανακοίνωση που μας ζητήθηκε να συνυπογράψουμε αλλά δεν το κάναμε, μας υποχρεώνει ως Δίκτυο Πολιτών Χολαργού-Παπάγου να επισημάνουμε τα ακόλουθα:

Περισσότερα