Φορολογικές Δηλώσεις για ΑΝΕΡΓΟΥΣ

Σας ενημερώνουμε ότι έμπειροι λογιστές   αναλαμβάνουν την σύνταξη και  υποβολή  των φορολογικών δηλώσεων των άνεργων συμπολιτών μας  χωρίς κόστος .
Για για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε στην Μαρία,  στο τηλέφωνο 6970687088