Ανακοίνωση του Δικτύου Πολιτών για την συγχώνευση 1ου και 6ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού

Χολαργός, 31 Μαΐου 2014

 Το «Δίκτυο Πολιτών Χολαργού - Παπάγου» καταγγέλλει την ακολουθούμενη μνημονιακή πολιτική απαξίωσης του δημόσιου δωρεάν σχολείου και της προβαλλόμενης «εξοικονόμησης» διδακτικού προσωπικού.

 Καταγγέλλει την επιχειρούμενη συγχώνευση των συστεγαζόμενων 1ου και 6ου Δημοτικών Σχολείων Χολαργού για να δημιουργηθεί ένα 17θέσιο σχολείο, με τμήματα των 25 και 27 μαθητών, προοπτική που βρίσκει παντελώς αντίθετους τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς των σχολείων αυτών. Η δημιουργία τμημάτων τέτοιου μεγέθους και η συνεπακόλουθη μείωση ενεργών εκπαιδευτικών από το διδακτικό προσωπικό θα επιφέρει σοβαρά προβλήματα στην ομαλή εκπαιδευτική λειτουργία, με άμεσες συνέπειες στα παιδιά. 

Περισσότερα